Тест на личноста “Далай Лама”

Тест на личноста “Далай Лама”Човешкият мозък е като чадър: работи най-добре, когато се отваря.

Тестът съдържа само три въпроса. Не поглеждайте в края, за да не видите отговорите преди да сте започнали. Отговаряйте на въпросите последователно!

Този тест ще ви даде представа до голяма степен за вашата същност.

1. Подредете долните животни съгласно собственото си разбиране:

a) крава; б) тигър; в) овца; г) кон; д) свиня

2. Напишете по една дума, която характеризира всяко едно от долните понятия (например куче – приятел или пазач, котка - глезла и т.н):

a) куче; б) котка; в) плъх; г) кафе; д) океан

3. Посочете по една личност (с която се познавате, и която е важна за вас), която можете да свържете с един от долуизброените цветове. Не правете повторения. Посочете само по една личност за всеки цвят:

a) жълт; б) оранжев; в) червен; г) бял; д) зелен

Резултати:

1. Това са вашите приоритети в живота:

КРАВА: означава кариера.

ТИГЪР: означава гордост.

ОВЦА: означава любов.

КОН: означава семейство.

СВИНЯ: означава пари.

2. Вашето описание за КУЧЕТО характеризира вашата личност.

Описанието, което сте посочили за КОТКАТА, характеризира вашия съпруг (съпруга) или вашия спътник в живота.

Описанието за ПЛЪХА характеризира личността на вашите неприятели.

Описанието, което сте направили за КАФЕТО, показва вашето отношение към секса.

Описанието за ОКЕАНА характеризира собствения ви живот.

3. ЖЪЛТ: Това е някой, когото никога няма да забравите.

ОРАНЖЕВ: Този човек можете да смятате за най-добрия си приятел.

ЧЕРВЕН: Някой, когото наистина обичате.

БЯЛ: Вашата душа близнак.

ЗЕЛЕН: Някой, когото ще запомните за цял живот. Вход в системата